Sản phẩm / Phần mềm theo Ngành nghề / Stringee Contact Center Basic

Stringee Contact Center Basic

0 Đánh giá
250.000 đ
Thông tin Phanmem.Store
Giao hàng toàn quốc

Basic Call Center:

 Chi phí thấp   

 Chỉ cần duy trì 4 tài khoản/tháng   

 Chi phí khởi tạo thấp: 3.000.000

 Đầy đủ tính năng cơ bản cho Call Center

 Hỗ trợ khắc phục sự cố 24/7

 

Thông tin sản phẩm

Các tính năng:

 

Danh sách tính năng StringeeX

Gói Basic Call Center

Gói Call Center

Gói Contact Center 1

Gói Contact Center 2
(thêm Video Call)

A

Các tính năng gọi thoại

 

1

Tính năng hệ thống

ü

ü

ü

ü

   

1.1

Hỗ trợ thiết lập nhiều đầu số khác nhau (1800, 1900, số cố định, số di động)

ü

ü

ü

ü

   

1.2

Thiết lập trả lời tự động (IVR), rẽ nhánh gặp đúng bộ phận chuyên trách

ü

ü

ü

ü

   

1.3

Thiết lập giờ làm việc (business hours)

ü

ü

ü

ü

   

1.4

Thiết lập lời nhắn thoại (voicemail) ngoài giờ làm việc hoặc khi tất cả nhân viên bận

ü

ü

ü

ü

   

1.5

Tùy chỉnh ghi âm cuộc gọi (theo hàng đợi, đầu số, hướng cuộc gọi ra/vào)

ü

ü

ü

ü

   

1.6

Phân quyền gọi ra cho mỗi nhân viên, nhóm

ü

ü

ü

ü

   

1.7

Cài đặt thời gian để thực hiện tác vụ sau mỗi cuộc gọi trước khi nhận cuộc gọi mới (After Call Work)

ü

ü

ü

ü

   

1.8

Quản lý người dùng portal

ü

ü

ü

ü

   

1.9

Quản lý nhóm

ü

ü

ü

ü

   

1.10

Quản lý hàng đợi

ü

ü

ü

ü

   

1.11

Quản lý IVR

ü

ü

ü

ü

   

1.12

Quản lý số hotline

ü

ü

ü

ü

   

1.13

Quản lý file lời chào

ü

ü

ü

ü

   

1.14

Quản lý số bị chặn

ü

ü

ü

ü

   

1.15

Mã nhúng cho Web để thực hiện cuộc gọi

ü

ü

 

ü

 

2

Tính năng cho nhân viên (agent)

 

ü

ü

ü

   

2.1

Cập nhật trạng thái làm việc: Sẵn sàng, nghỉ trưa, nghỉ ngắn,...

ü

ü

ü

ü

   

2.2

Giữ máy (có nhạc chờ khi giữ máy)

ü

ü

ü

ü

   

2.3

Ngắt tiếng khi đang đàm thoại

ü

ü

ü

ü

   

2.4

Chuyển tiếp cuộc gọi cho nhân viên khác

ü

ü

ü

ü

   

2.5

Chuyển tiếp cuộc gọi sang hàng đợi khác, số điện thoại hoặc IVR

ü

ü

ü

ü

   

2.6

Thêm người (nhân viên, giám sát viên, khách hàng) vào cuộc đàm thoại nhiều bên

ü

ü

ü

ü

   

2.7

Chọn tiếp nhận cuộc gọi trên nhiều thiết bị (IP Phone, Web, Mobile App hay số điện thoại cá nhân)

ü

ü

ü

ü

   

2.8

Lựa chọn số gọi ra bằng tay (số cố định, số di động)

ü

ü

ü

ü

   

2.9

Tự động chọn số nội mạng gọi ra (Adaptive Number) để giảm cước gọi

ü

ü

ü

ü

   

2.10

Gọi nội bộ miễn phí (giữa App, Web, IP Phone)

ü

ü

ü

ü

   

2.11

Có thể bật, tắt tính năng bắt máy tự động (auto pick up)

ü

ü

ü

ü

   

2.12

Xem lịch sử cuộc gọi của mình

ü

ü

ü

ü

 

3

Tính năng cho Giám sát viên (Supervisor)

ü

ü

ü

ü

   

3.1

Nghe cuộc gọi trong hàng đợi khi nhân viên chưa nghe máy

ü

ü

ü

ü

   

3.2

"Nghe lén" cuộc gọi của 1 nhân viên

ü

ü

ü

ü

   

3.3

Ngắt cuộc gọi của 1 nhân viên

ü

ü

ü

ü

   

3.4

Giành quyền trả lời của 1 nhân viên

ü

ü

ü

ü

   

3.5

Chuyển cuộc gọi đang nghe của nhân viên này cho nhân viên khác

ü

ü

ü

ü

 

4

Tính năng phân phối cuộc gọi thông minh

ü

ü

ü

ü

   

4.1

Điều hướng khách hàng gặp đúng nhân viên phụ trách

ü

ü

ü

ü

   

4.2

Điều hướng khách hàng gặp nhân viên gần nhất

ü

ü

ü

ü

   

4.3

Chia nhân viên thành nhiều nhóm có kỹ năng khác nhau để phục vụ khách hàng theo các hàng đợi khác nhau (Skill-based routing), có đánh độ ưu tiên của nhóm

ü

ü

ü

ü

   

4.4

Chia máy nhánh (extension) và cho phép khách hàng bấm phím để gặp trực tiếp nhân viên

ü

ü

ü

ü

   

4.5

Thiết lập nhiều hàng đợi với các đặc tính khác nhau (nhạc chờ, thời gian chờ tối đa, lời nhắn thoại,...)

ü

ü

ü

ü

   

4.6

Cấu hình thời gian tối đa để nhân viên bắt máy (sau khoảng thời gian này cuộc gọi được tự động chuyển sang nhân viên khác)

ü

ü

ü

ü

   

4.7

Thiết lập ưu tiên cho khách hàng Vip trong hàng đợi

ü

ü

ü

ü

 

5

Tính năng khác

ü

ü

ü

ü

   

5.1

Cài đặt được tự động mở 1 URL (popup) và hiển thị thông tin khách hàng

ü

ü

ü

ü

B

Quản lý phiếu ghi (ticket)

 

1

Tự động mở phiếu ghi khi nhân viên tiếp nhận cuộc gọi/gọi ra cho khách hàng

ü

ü

ü

ü

 

2

Tự động chuyển lời nhắn thoại (voicemail) thành phiếu ghi

ü

ü

ü

ü

 

3

Tự động chuyển cuộc gọi nhỡ thành phiếu ghi

ü

ü

ü

ü

 

4

Tạo phiếu ghi qua API

ü

ü

ü

ü

 

5

Chuyển phiếu ghi giữa các phòng ban, nhân viên

ü

ü

ü

ü

 

6

Thêm, bớt các trường thông tin của phiếu ghi

ü

ü

ü

ü

 

7

Phân loại, đánh độ ưu tiên, chuyển trạng thái cho các phiếu ghi

ü

ü

ü

ü

 

8

Tạo bộ lọc phiếu ghi

ü

ü

ü

ü

 

9

Theo dõi trạng thái phiếu ghi

ü

ü

ü

ü

 

10

Thiết lập trigger và automation để tự động hóa tác vụ của nhân viên

ü

ü

ü

ü

 

11

Thông báo thời gian thực khi phiếu ghi có sự thay đổi

ü

ü

ü

ü

 

12

Xem lịch sử thay đổi trường phiếu ghi

ü

ü

ü

ü

 

13

Tạo và nhắc hoàn thành tác vụ với phiếu ghi

ü

ü

ü

ü

 

14

Tùy chọn hiển thị bộ lọc nhanh ở danh sách phiếu ghi

ü

ü

ü

ü

C

Quản lý liên hệ, quản lý doanh nghiệp

 

1

Tạo và quản lý nhiều liên hệ (liên hệ cá nhân), nhiều doanh nghiệp, nhóm các liên hệ vào doanh nghiệp

ü

ü

ü

ü

 

2

Hiển thị tên liên hệ, số điện thoại liên hệ và toàn bộ ghi chú về liên hệ

ü

ü

ü

ü

 

3

Quản lý phiếu ghi liên quan đến liên hệ, doanh nghiệp

ü

ü

ü

ü

 

4

Tìm kiếm thông tin liên hệ theo nhiều tiêu chí

ü

ü

ü

ü

 

5

Nhập, xuất dữ liệu liên hệ

ü

ü

ü

ü

 

6

Gộp liên hệ

ü

ü

ü

ü

 

7

Gọi và gửi SMS cho liên hệ

ü

ü

ü

ü

 

8

Phân hạng liên hệ theo độ ưu tiên phục vụ trong hàng đợi

ü

ü

ü

ü

 

9

Tạo bộ lọc liên hệ

ü

ü

ü

ü

 

10

Ẩn, hiện trường thông tin liên hệ

ü

ü

ü

ü

 

11

Thêm, bớt trường thông tin liên hệ

ü

ü

ü

ü

 

12

Tạo và nhắc hoàn thành tác vụ với liên hệ

ü

ü

ü

ü

 

13

Mã hóa số điện thoại khách hàng

ü

ü

ü

ü

D

Báo cáo & Thống kê

 

1

Báo cáo cuộc gọi, các thông tin cơ bản của 1 tổng đài theo từng khoảng thời gian (ví dụ: mỗi 30 phút)

ü

ü

ü

ü

 

2

Xem lại lịch sử cuộc gọi, nghe lại file ghi âm cuộc gọi

ü

ü

ü

ü

 

3

Báo cáo hiệu suất tổng đài gọi vào theo khoảng thời gian

ü

ü

ü

ü

 

4

Báo cáo hiệu suất ACD

ü

ü

ü

ü

 

5

Báo cáo hoạt động của nhân viên

ü

ü

ü

ü

 

6

Báo cáo hiệu suất của nhân viên

ü

ü

ü

ü

 

7

Báo cáo trạng thái của nhân viên

ü

ü

ü

ü

 

8

Báo cáo phiếu ghi

ü

ü

ü

ü

 

9

Báo cáo chỉ số SLA

ü

ü

ü

ü

 

10

Báo cáo SMS

ü

ü

ü

ü

E

Giám sát thời gian thực

 

1

Giám sát cuộc gọi

ü

ü

ü

ü

 

2

Giám sát chat

ü

ü

ü

ü

 

3

Giám sát nhân viên

ü

ü

ü

ü

 

4

Giám sát hàng đợi

ü

ü

ü

ü

 

5

Giám sát hiệu suất tổng đài

ü

ü

ü

ü

F

Hỗ trợ mobile app (Android, iOS)

 

1

Các tính năng nghe gọi

ü

ü

ü

ü

 

2

Các tính năng phiếu ghi

ü

ü

ü

ü

 

3

Các tính năng liên hệ

ü

ü

ü

ü

 

4

Đồng bộ danh bạ

ü

ü

ü

ü

G

API/SDK tích hợp mạnh mẽ

 

1

API cho phía backend (lịch sử cuộc gọi, file ghi âm, liên hệ, phiếu ghi)

ü

ü

ü

ü

 

2

SDK cho mobile app (Android/iOS/React Native/Phone Gap)

LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ

 

3

API/SDK cho Web (JavaScript)

LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ

H

Quản lý chiến dịch gọi ra

 

1

Quản lý chiến dịch

 

ü

ü

ü

 

2

Quản lý nhân viên trong chiến dịch

 

ü

ü

ü

 

3

Quản lý khách hàng trong chiến dịch

 

ü

ü

ü

 

4

Quản lý kịch bản của chiến dịch

 

ü

ü

ü

 

5

Nhập khách hàng từ file excel

 

ü

ü

ü

 

6

Thiết lập định mức gọi ra cho nhân viên trong chiến dịch Manual

 

ü

ü

ü

 

7

Chế độ quay số manual: Nhân viên chủ động nhận khách hàng và thực hiện gọi ra

 

ü

ü

ü

 

8

Chế độ quay số preview: Chiến dịch đổ khách hàng về cho nhân viên, nhân viên có 1 khoảng thời gian để xem trước thông tin khách hàng rồi mới gọi

 

ü

ü

ü

 

9

Chế độ quay số progressive: Khi nhân viên sẵn sàng nhận cuộc gọi, chiến dịch liên tục đổ cuộc gọi cho nhân viên

 

ü

ü

ü

 

10

Chế độ quay số predictive: Hệ thống tự động gọi ra nhiều số điện thoại theo các yếu tố (*). Chỉ khi có khách hàng nghe máy, cuộc gọi mới được chuyển về nhân viên.
Các yếu tố (*) là:
- Số nhân viên sẵn sàng tiếp nhận call tại 1 thời điểm. (1)
- Số cuộc gọi của chiến dịch được khách hàng nghe máy trong 30 phút gần nhất. (2)
- Độ dài trung bình của các cuộc gọi của chiến dịch trong 30 phút gần nhất. (3)
- Tỷ lệ nhỡ tối đa cho phép được cấu hình. (4)

 

ü

ü

ü

 

11

Tương tác với khách hàng theo kịch bản thiết lập sẵn

 

ü

ü

ü

 

12

Cho phép nhân viên đặt lịch gọi lại cho khách hàng

 

ü

ü

ü

 

13

Thiết lập số lần được gọi cho 1 khách hàng

 

ü

ü

ü

 

14

Thêm khách hàng vào danh sách không gọi lại

 

ü

ü

ü

 

15

Thay đổi trạng thái chiến dịch

 

ü

ü

ü

 

16

Báo cáo khảo sát khách hàng

 

ü

ü

ü

 

17

Báo cáo trạng thái khách hàng

 

ü

ü

ü

 

18

Báo cáo trạng thái cuộc gọi

 

ü

ü

ü

I

Tính năng email

 

1

Tự động tạo phiếu ghi khi nhận email

 

ü

ü

ü

 

2

Phân phối phiếu ghi (từ kênh email) cho nhân viên theo các luật ưu tiên (Gặp quản lý, gặp nhân viên gần nhất, ưu tiên nhân viên online)

 

ü

ü

ü

 

3

Cho phép thêm địa chỉ email để nhận email yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng

 

ü

ü

ü

 

4

Gửi email CC, BCC

 

ü

ü

ü

 

5

Cho phép gửi ảnh và file đính kèm

 

ü

ü

ü

 

6

Nhận và gửi văn bản đa định dạng (rich text)

 

ü

ü

ü

 

7

Thiết lập tự động trả lời qua email khi khách hàng email đến lần đầu tiên

 

ü

ü

ü

 

8

Tạo thông tin liên hệ từ phiếu ghi (email đến)

 

ü

ü

ü

J

Tính năng Live Chat

 

1

Định tuyến chat tự động tới nhân viên, bộ phận theo nhiều luật (gặp quản lý, gặp nhân viên gần nhất, ưu tiên nhân viên online, xoay vòng)

   

ü

ü

 

2

Tự động tạo phiếu ghi khi khách hàng chat đến

   

ü

ü

 

3

Tạo phiếu ghi chat nhỡ nếu nhân viên không tiếp nhận

   

ü

ü

 

4

Thiết lập mẫu trả lời nhanh

   

ü

ü

 

5

Tiếp nhận chat

   

ü

ü

 

6

Gửi ảnh, file khi chat

   

ü

ü

 

7

Chuyển chat cho nhân viên khác

   

ü

ü

 

8

Gửi nội dung chat qua email

   

ü

ü

 

9

Xem lịch sử chat

   

ü

ü

 

10

Kết thúc chat

   

ü

ü

 

11

Cho phép nhân viên xem thông tin về thiết bị của khách hàng đang chat

   

ü

ü

 

12

Cho phép khách hàng đánh giá cuộc trò chuyện với nhân viên

   

ü

ü

 

13

Giám sát: Xem chat của 1 nhân viên

   

ü

ü

 

14

Giám sát: Tham gia chat nhiều bên

   

ü

ü

 

15

Giám sát: Chuyển chat giữa các nhân viên

   

ü

ü

 

16

Giám sát: Kết thúc chat

   

ü

ü

 

17

Tuỳ chỉnh cửa sổ chat trên website của doanh nghiệp (ngôn ngữ, màu sắc, câu hỏi mẫu,...)

   

ü

ü

 

18

Tạo và nhận biết khách hàng qua Cookie lưu trên trình duyệt của khách hàng

   

ü

ü

 

19

Báo cáo tổng quan chat

   

ü

ü

 

20

Báo cáo chi tiết chat

   

ü

ü

 

21

Báo cáo hiệu suất chat

   

ü

ü

K

Tính năng quản lý Facebook Fanpage

 

1

Nhân viên nhận thông báo và tiếp nhận Facebook Messenger như Live chat

   

ü

ü

 

2

Nhân viên có thể mở lại hội thoại và gửi tin nhắn cho khách hàng

   

ü

ü

 

3

Tự động giao phiếu ghi cho nhóm

   

ü

ü

 

4

Tự động tạo phiếu ghi khi khách hàng đăng bài viết trên Fanpage, thông báo thời gian thực khi có cập nhật mới

   

ü

ü

 

5

Tạo phiếu ghi từ bình luận của khách hàng

   

ü

ü

 

6

Tạo phiếu ghi từ bình luận của khách hàng theo từ khóa cụ thể

   

ü

ü

 

7

Trả lời bình luận của khách hàng từ phiếu ghi

   

ü

ü

 

8

Tạo phiếu ghi từ tin nhắn của khách hàng (qua Messenger)

   

ü

ü

 

9

Trả lời tin nhắn của khách hàng từ phiếu ghi

   

ü

ü

 

10

Các bình luận của khách hàng được chuyển thành ghi chú trên phiếu ghi có thể tách thành phiếu ghi mới

   

ü

ü

L

Tích hợp Zalo OA (Zalo Official Account)

 

1

Nhân viên nhận thông báo và tiếp nhận như Live chat

   

ü

ü

 

2

Nhân viên có thể mở lại hội thoại và gửi tin nhắn cho khách hàng

   

ü

ü

 

3

Tự động tạo phiếu ghi khi khách hàng nhắn tin đến Zalo OA

   

ü

ü

 

4

Phân phối phiếu ghi (tin nhắn Zalo) cho nhân viên theo các luật ưu tiên (gặp quản lý, gặp nhân viên gần nhất, ưu tiên nhân viên online, xoay vòng)

   

ü

ü

 

5

Tạo thông tin liên hệ khách hàng từ phiếu ghi (tin nhắn Zalo)

   

ü

ü

M

Tính năng Gọi video

 

1

Cho phép khách hàng gọi video vào gặp nhân viên từ Mobile App/Web của doanh nghiệp

     

ü

 

2

Nhân viên chủ động gọi video ra cho khách hàng đến Mobile App/Web của doanh nghiệp

     

ü

 

3

Ghi hình, ghi âm cuộc gọi

     

ü

 

4

Các tính năng ACD (Automatic call distributor), phiếu ghi như phần gọi thoại

     

ü

 

5

Mã nhúng cho Web để thực hiện cuộc gọi

     

ü

N

Hỗ trợ

 

1

Hỗ trợ khắc phục sự cố 24/7

ü

ü

ü

ü

 

2

Hỗ trợ thủ tục đấu số, đăng ký số với nhà mạng

ü

ü

ü

ü

Thông tin

Video

Không phát hiện thêm video

Q&A

call
1800-SSI

Bình luận (0)

Đánh giá của khách hàng

Trở lại đầu trang
English Viet Nam