Sản phẩm / Phần mềm theo Ngành nghề / Phần mềm QL SX&KD Bê Tông tươi

Phần mềm QL SX&KD Bê Tông tươi

0 Đánh giá
175.000.000 đ
Thông tin Phanmem.Store
Giao hàng toàn quốc

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH BÊ TÔNG TƯƠI

Phần mềm dùng cho các nhà máy sản xuất bê tông tươi, giúp quản lý thông tin đặt hàng từ khách hàng, sản xuất các đơn hàng theo yêu cầu đặt hàng và giao hàng theo từng đơn hàng và sau cùng là thu hồi công nợ. Nổi bật:

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng web nên có thể sử dụng trên bất cứ thiết bị gì và có thể làm việc bất cứ đâu, có thể xem các báo cáo ngay lập tức mà không phải thông qua bộ phận kế toán.

Chế độ phân quyền đến từng trường dữ liệu, các bộ phận làm việc chỉ được thấy đúng các thông tin liên quan đến công việc của bộ phận mình.

Các báo cáo có thể xuất ra nhiều định dạng khác nhau như excel, pdf hoặc xem, in trực tiếp từ máy tính.

Phần mềm có thể lưu trữ tại máy chủ của doanh nghiệp hoặc lưu trên cloud (không cần đầu tư server).

 

Dùng thử phần mềm

Weblink xem bản dùng thử: http://betong.saigongreentech.com

Tên đăng nhập: demo

Mật khẩu: demo

Thông tin sản phẩm

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH BÊ TÔNG TƯƠI

Phần mềm dùng cho các nhà máy sản xuất bê tông tươi, giúp quản lý thông tin đặt hàng từ khách hàng, sản xuất các đơn hàng theo yêu cầu đặt hàng và giao hàng theo từng đơn hàng và sau cùng là thu hồi công nợ, quá trình vận hành theo mô hình sau:

§  Phần mềm được xây dựng trên nền tảng web nên có thể sử dụng trện bất cứ thiết bị gì và có thể làm việc bất cứ đâu, có thể xem các báo cáo ngay lập tức mà không phải thông qua bộ phận kế toán.

§  Chế độ phân quyền đến từng trường dữ liệu, các bộ phận làm việc chỉ được thấy đúng các thông tin liên quan đến công việc của bộ phận mình.

§  Các báo cáo có thể xuất ra nhiều định dạng khác nhau như excel, pdf hoặc xem, in trực tiếp từ máy tính.

§  Phần mềm có thể lưu trữ tại máy chủ của doanh nghiệp hoặc lưu trên cloud (không cần đầu tư server).

 

Các tính năng chính

Sơ lược về quy trình bán hàng và sản xuất

§  Nhân viên kinh doanh tiếp xúc khách hàng và kí hợp đồng ghi nhớ về việc cung cấp bê tông tươi với các điều khoản về thanh toán và đơn giá các loại sản phẩm dịch vụ có thể dùng.

§  Sản phẩm và dịch vụ bao gồm: loại bê tông (đá, mác, độ sụt), phụ gia chống thấm, phụ gia đông kết, các loại bơm (bơm cần và bơm ngang) sẽ được tạo ra trong hợp đồng.

§  Khi cần bê tông cho công trình nào thì tạo đơn hàng cho công trình đó, trong đơn hàng xác định cần các loại sản phẩm đã tạo, khối lượng đặt hàng. Đơn hàng này sẽ được các bộ phận liên quan duyệt trước khi đưa vào sản xuất.

§  Sau khi sản xuất, bê tông sẽ được điều phối đến công trình, khối lượng giao nhận hàng được xác nhận giữa hai bên, khối lượng thực tế sử dụng này sẽ được cập nhật lại vào đơn hàng, từ đó sẽ tính được tổng giá trị đơn hàng, thông tin này sẽ lại được cập nhật vào hợp đồng để tổng hợp thành tổng giá trị hợp đồng.

§  Bộ phận kế toán sẽ thu hồi công nợ theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng và số công nợ đã phát sinh.

§  Các loại báo cáo sản xuất, tổng hợp đơn hàng, báo cáo công nợ dùng làm thông tin để các bộ phận liên quan duyệt đơn hàng.

§  Tính lương cho tài xế giao hàng theo khối lượng bê tông giao, định mức dầu cho từng xe theo số lượng km đã chạy sẽ hỗ trợ cho bộ phận nhân sự và kế toán tính toán chi phí giao hàng.

 

Công cụ hỗ trợ quản trị

§  Các báo cáo có thể xem ngay trên thiết bị di động, mọi lúc, mọi nơi.

§  Có thể biết ngay tình hình sản xuất hàng ngày, công nợ của từng khách hàng để có thể đưa ra quyết định kịp thời.

§  Có thể xem ngay lập tức lượng tiền thu về theo ngày, tháng ...

 

 

Các module chính

Quản lý khách hàng

·       Thông tin khách hàng được lưu trữ trong module Khách hàng dùng để cung cấp dữ liệu làm hợp đồng

·       Thông tin liên hệ của công ty

 

Hợp đồng

·       Quản lý các điều khoản với khách hàng

·       Ghi nhận đơn giá của các loại sản phẩm và dịch vụ

·       Quản lý các đơn hàng theo hợp đồng

·       Giá trị hợp đồng sẽ tự động cập nhật theo số lượng hàng đã giao

·       Cập nhật dư nợ khi khách hàng thanh toán

·       Tự động nhắc nợ qua email hay sms (tính năng yêu cầu thêm)

 

Thông tin hợp đồng

 

Sản phẩm

·       Tạo mới các sản phẩm và dịch vụ có thể dùng trong hợp đồng

·       Đơn giá các loại sản phẩm

 

Tạo sản phẩm trong hợp đồng

 

Danh sách sản phẩm đã tạo

 

Danh sách đơn hàng và thu hồi công nợ theo hợp đồng

 

Đơn hàng

·       Thông tin đặt hàng của khách hàng cho từng công trình

·       Thông tin các sản phẩm và dịch vụ khách hàng dùng cho công trình

·       Khoảng cách từ trạm sản xuất đến công trình cần giao hàng

·       Đơn hàng sẽ được duyệt bởi ban giám đốc, kinh doanh, quản lý công nợ và trạm sản xuất

·       Sau khi đơn hàng được tất cả các bên duyệt, sẽ tự động chuyển qua cho sản xuất

·       Khối lượng và giá trị đơn hàng tự động cập nhật theo số lượng hàng xuất ra cho khách hàng

·       Thời gian giao hàng theo yêu cầu khách hàng

 

Chi tiết đơn hàng

 

Điều phối (giao hàng)

·       Lưu thông tin xe giao hàng, tài xế

·       Thông tin sản phẩm cần giao

·       Xuất phiếu giao hàng cho từng xe và tài xế

·       Khối lượng của từng xe và cập nhật tổng khối lượng hàng đã giao trong đơn hàng

·       Khối lượng cộng dồn khi giao hàng

·       Thông tin này để tính lương cho tài xế

·       Định mức dầu cho xe

 

Danh sách điều phối theo đơn hàng

 

Chi tiết của điều phối

 

Phiếu giao hàng

 

Báo cáo

Báo cáo sản xuất

 

Báo cáo tổng hợp theo đơn hàng

 

Báo cáo công nợ chung và công nợ từng khách hàng

 

Tính lương tài xế

 

Tính chi tiết km chạy cho từng xe và từng tài xế

Căn cứ vào dữ liệu điều phối (giao hàng) hệ thống sẽ tính chi tiết số km đã chạy của từng xe và từng tài xế, các thông tin này dùng làm cơ sở để tính lương cho tài xế và định mức dầu cho từng xe.

 

Khả năng ứng dụng

Phần mềm này có thể được hiệu chỉnh để có thể sử dụng cho nhiều ngành sản xuất khác nhau, giúp nâng cao năng lực sản xuất, giám sát tất cả các qui trình công việc, giảm chi phí vận hành. Ngoài ra còn giúp người điều hành có đầy đủ thông tin tức thời để đưa ra quyết định, xác định kế hoạch sản xuất sắp tới.

 

Nền tảng công nghệ

Toàn bộ phần mềm được xây dựng trên nền tảng web, giúp mọi người có thể làm việc bất cứ đâu và bất cứ khi nào

Công nghệ sử dụng là mã nguồn mở giúp giảm chi phí thiết lập và sử dụng, dễ dàng bảo trì hệ thống.

Thông tin

Video

Không phát hiện thêm video

Q&A

call
1800-SSI

Bình luận (0)

Đánh giá của khách hàng

Trở lại đầu trang
English Viet Nam